Vuokraus- ja toimitusehdot

Vuokraus- ja toimitusehdot


Yleiset vuokrausehdot

1. Vuokra-aika: Vuokra -aika sovitaan aina tapauskohtaisesti. Vuokra-aika on aina vähintään 3h.

2. Käyttö: Hallitilan käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä ja hallia ohjeiden mukaisesti sekä huolellisesti ja siten, että hallissa olevat työkalut tai hallitila ei vahingoitu tai mikään katoa. Välineiden tarkastus tulee suorittaa aina halliin saavuttaessa ja puutteista ilmoittaa välittömästi. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä hyväksyntää

3. Ilmoitusvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

4. Korvausvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan hallin vahingoittamisesta aiheutuneet vahingot sn käyvän arvon mukaisesti. Vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.

5. Vuokrauksen lopetus: Jos vuokrauskohteesta ei poistuta vuokrauksen loppuaikaan mennessä, myöhästymisestä veloitetaan vuokraajalle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuitenkin vähintään 50eur. Hallin ja välineiden on oltava siinä kunnossa kuin ne oli vuokrattaessa. Likaisten välineiden ja hallin puhdistuksesta veloitetaan 50e/h, aina vähintään 50e.

 

Erilliset ehdot hallille

(1). Asiakkaan omavastuu: Asiakas on vastuussa hallille sekä työkaluille aiheuttamistaan
normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista hallin ja irtaimiston korvausarvoon 55500eur saakka. Vauriotapauksessa hallin toimintakuntoon
saattamiseksi tehtävä työ veloitetaan asiakkaalta 70eur/h, omavastuuseen saakka. Vuokran aikana hävinneet tai vaurioituneet työkalut veloitetaan vuokraajalta erillisen korvaushinnaston mukaan.


(2). Vahinkojen ilmoitusvelvollisuus: Ennen vuokran alkua vuokrattava halli tulee tarkastaa asiakkaan toimesta, jolloin mahdolliset viat tai puutteet ilmoitetaan vuokranantajalle. Vuokran jälkeen havaitut viat tai puutteet katsotaan asiakkaan aiheuttamiksi, mikäli niitä ei ole ilmoitettu. Asiakas on velvollinen tarkastamaan hallin ennen lopetusta ja ilmoittamaan vuokran aikana aiheutuneet vauriot tai puutteet vuokraajalle. Mikäli asiakas laiminlyö ilmotusvelvollisuuden, asiakas sitoutuu maksamaan 200eur sakon vuokraajalle.

(3). Varauksen peruuntuminen: Varauksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä palvelunumeroomme 0456161286. Maksu palautetaan tilauksella käytetyllä maksutavalla.
– Jos varaus peruutetaan yli 30 vrk ennen vuokrausajankohtaa maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan
– 29-3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 50eur
– Alle 3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 100eur

(4). Hallin puhdistaminen: Halli on aina oltava siivottava lopettaessa, mikäli muuta ei olla erikseen sovittu.
Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, hän on velvollinen korvaamaan hallin siivouksesta 50eur/h, aina kuitenkin vähintään 50eur