VARAUSJAKSOT JA HINNAT

Varaushinnat ovat arvonlisäverollisia.

MAKSUTAVAT

Asiakkaat maksavat hallitilan varausmaksun hallissa olevaan maksuautomaattiin. Automaattehin käy 1€ ja 2€ kolikot. Automaatit hyväksyvät 5€ arvoisia poletteja. (Poletteja saat ostettua Fixus Joensuusta)

KÄYTTÖEHTOJEN KOHDE

Joensuun tee se itse halli sijaitsee osoitteessa Kuurnankatu 10, 80100 Joensuu.

HUOMIOITA TILASTA JA TILAVUOKRAN MAKSAMISESTA

Tilaa ja siellä olevia välineitä ja laitteita käytetään aina omalla vastuulla. Tila annetaan käyttöön ainoastaan maksun maksajalle ja asiakas vakuuttaa tilauksellaan tutustuneensa tämän verkkosivuston ohjeisiin ja hallin sääntöihin.

Tiloissa on tallentava videovalvonta. Tallenteita käytetään ainoastaan riita- ja rikostapauksissa.

 

VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VUOKRANANTAJAN VASTUUN RAJOITUS

Asiakas vastaa yksin kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle asiakkaan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta palveluntarjoajan tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Asiakas vastaa yksin nosturin, koneiden ja työkalujen käytöstä vuokra-aikana, eikä palveluntarjoaja ole niistä vastuussa.

Palveluntarjoaja vastaa vain asiakkaalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet palveluntarjoajan vastuulle kuuluvan nosturin tai koneiden rikkoutumisesta, mikäli näitä on vuokra-aikana käytetty niiden käyttöohjeiden mukaisella tavalla.

Asiakkaan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu rajoittuu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua vuokraa vuokra-aikana.

ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle aiheuttamansa vahingot, jotka koskee kiinteistöä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Asiakkaalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen käytetty työaika.

Asiakkaan tulee siivota hallissa ja sen ympäristössä omat jälkensä ja laittaa nesteet niille erikseen määrättyihin astioihin.

 

KIELLETYT TYÖT HALLISSA: TULITYÖT, RUISKUMAALAUS JA -MASSAUS.

Palveluntarjoaja perii siivoamattomasta hallista 50,00 euroa / tunti, sekä muut siihen liittyvät kulut.

Kaikki vuokrauskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua palveluntarjoajalle. Asiakkaan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet asiakkaan rikollisesta tai välinpitämättömästä toiminnasta ja menettelytavoista tai muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Asiakkaan tulee tutustua kaikkien laitteiden ja erityisesti nosturin turva- ja käyttöohjeisiin. Asiakas saa käyttää nosturia ja kiinteistöä ainoastaan niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, noudattaen niiden turva- ja käyttöohjeita. Asiakas vastaa työturvallisuus ynnä muiden määräysten noudattamisesta.

Maksamalla varauksen näiden käyttöehtojen maksuehdoin, vahvistaa asiakas vastaanottaneensa nosturin turva- ja käyttöohjeen.

 

SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Nämä 07 Huhtikuuta 2015 alkaen sovellettavat sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja erikseen siitä ilmoittamatta.